Velkommen til min hjemmeside !


Mine nettsider omhandler det som opptar meg 

til enhver tid!


Politikk, Slektsforsking og Lokalhistorie 

Tom Erik

Lokaltid: Washington,D.C.

U.S.A.            + Florida

Lokaltid:          Los Angeles

California, U.S.A.

Lokaltid:                     Oslo

Norge

Lokaltid:          PortLincoln

South Australia