Intern renovasjon 

i Sandefjord kommune !

I Sandefjord kommune har vi en renovasjonsbil som betjener kommunens interne renovasjonsbehov i det offentlige rom. Denne bilen administreres av Park, Idrett og friluftsliv som folk flest kjenner som " Parkvesenet "

i Sandefjord.

 

Det vil si i praksis at bilen dekker tømming og oppryddning av primært kommunale avfallsbeholdere samt oppryddning og plukking av " søppel " på offentlige steder i Sandefjord, så langt kapasiteten rekker.

Bilen er bemannet fast med en sjåfør i 100% stilling 5 dager i uken, og en hjelper når det er behov for det.

Arbeidsflaten er hele storkommunen Sandefjord.


Faste ukentlige primæroppgaver er: Tømming/bytting av sekker i alle avfallsdunker langs alle byens gater, parkeringsplasser, havne områder, parker og torvet ca. 160 - 200 enheter hver mandag og fredag.

( i sommerhalvåret   mai - august mnd. tømmes dette daglig etter behov. )


I Sandefjord er det pr. 01.06..2019 utplassert 10 stk. smart søppelkasser av typen Bigbelly i havneområdet, Badeparken og Torvet i Sandefjord.

Disse søppelkassene har en innebygd komprimator som styres av sollys energi, og en samart funksjon som det

ved hjelp av en App. på smart telefonen, nettbrett eller innlogging på en hvilken som helst PC kan hentes ut

opplysninger om søppelnivået i den enkelte søppelkasse. Smart funksjonen melder ifra når den enkelte søppelkassen er full med søppel og den viser på et kart hvor søppelkassen er utplassert.


I forbindelse med "ny åpningen" av Thor Dahl`s gate i Sandefjord den 22. juni 2019

ble det satt ut yttligere 3 stk. Bigbelly smart søppelekasser, i tillegg til flere andre typer søplekasser med smartfunksjoner i dette området. 

Thor Dahl`s gate skal fremstå når den er ferdigstilt, som en topp moderne miljøgate med mange smart funksjoner og utemiljøer som vil bli en attraksjon for kommunen. Renovasjonsbilen får dermed en sentral rolle når disse enhetene med avfall/søppel skal tømmes.


Renovasjonsbilen utfører tømming av avfallsdunker og søppelkasser ved alle kommunale

parker, P-plasser, friområder, badestrender, mini idrettsanlegg, lekeplasser o.l.,
samt rengjøring av utedoer og toalettanlegg der dette finnes i hele Sandefjord kommune. (Andebu, Stokke og Sandefjord.)


Tømming av ALLE avfallsdunker på fire kirkegårder. Her er det kildesortering, så kirkegårdene skal ofte kjøres igjennom flere ganger ukentlig i lavsessong, og opp mot flere ganger daglig i høysessongen i mai måned.


Bugårdsparken tømmes en gang i uken.


Skjærgårdstjenesten har faste renovasjonsturer flere dager i uken, og renovasjonsbilen henter alt avfall som blir samlet inn ifra holmer og skjær i Sandefjordsfjorden, Mefjorden, og Tønsbergfjorden.
Annløpstedene kan variere etter volumet på avfallsmengden og hvor det er hensiktsmessig og tømme båten for avfallet.
Dette er ofte avhengig av faktorer som bølgehøyde og vind o.s.v. Faste annløps steder er ofte ved Granholmen og Engø.


Sandefjord Søppelplukkerlag blir betjent av renovasjonsbilen etter behov, d.v.s. det blir sendt sms meldinger eller ringt inn steder hvor søppelplukkerne har satt avfall som skal hentes.Dette gjøres direkte til bilen.


Det blir i tillegg ofte meldt om avfall av større og mindre art, som tilgriser det offentlige rom. I slike tillfeller
har kommunen den fordelen, at dette kan hånteres umiddelbart, uten og gå veien om mellomledd.
Renovasjonsbilen rykker ut og rydder opp umiddelbart der det er behov for det. Er det større oppgaver, så foretar vi en vurdering og har selvførgelig anledning til og få bistand ifra det øvrige kommunale maskineriet.


I sommerhalvåret blir det satt ut store mengder ekstra avfallsbeholdere/stativ der det forventes mye avfall.


Vi er i nært sammarbeide med kommunens feiebil, suge/spyle bil, samt kommunalteknisk Vei vedlikehold, Parkeringsovervåkingen, kommunens eiendoms etat og Sandefjord Brannvesen.


Renovasjobsbilen sammarbeider med Sandefjord Havnevesen om renovasjon ved båthavner og i havne områdene.


Vi har også et godt samarbeide med kommunens egene folk i h.h.v. Stokke og i Andebu områdene som står for intern renovasjonen til daglig der.


Kommunens kranbil tømmer alle  nedgravde dypoppsamlere for div. avfall, i parker og på badestrender og friområder i hele kommunen som har slike innrettninger, i nært sammarbeide med renovasjonsbilen..


Etter behov har vi også et nært sammarbeide med eksterne firmaer som Norsk Gjennvining, Spyleteknikk og

Nor-ren som håndterer kommunens privathusholdnings renovasjon. 

Hvis Du har lyst, kan Du

logge deg inn på Bigbelly  APPen, ved og bruke følgende


Brukernavn: sandefjord

Passord:        sandefjord


Klikk på bildet for innlogging